Umetnička radionica
N-Dizajn
ul.Stojana Novakovića 4
15000 Šabac

PIB:107028747
Broj računa: 205-166521-75
e-mail: info@sajtzadinar.com

Marko Rašević Dipl. Inž. Informatike
mob: 0648623308

Nenad Popović Grafički dizajner
mob: 0643169190